Професор от Медицинския университет в Анкара ще изнесе поредица лекции в МУ – Плевен

25.09.2014 10:45

25.09.mu

От 29 септември до 3 октомври по линия на програма Еразъм във Факултет „Обществено здраве“ на Медицински университет – Плевен ще гостува проф. Биргюл Пийал от Медицинския университет – Анкара. Проф. Пийал ще изнесе поредица лекции пред студенти от различни специалности на МУ-Плевен англоезично и българоезично обучение, ще има срещи с академичния състав на катедрите в състава на Факултет „Обществено здраве“ и ще присъства на практически занятия и лекции на наши преподаватели.
Първата лекция проф. Пийал на тема: „Здравни индикатори, основни здравни проблеми и здравна политика в Турция“ ще се състои на 29 септември от 10:30 часа в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен център на МУ-Плевен. В останалите дни от работното си посещение проф. Пийал ще говори по темите за контрола на рисковите фактори от стила на живот, законодателството против тютюнопушенето в Турция, превенцията и контрола на сърдечно-съдовите заболявания, програмата за превенция на затлъстяването в Турция, разпространението на морбили и малария в страната.
На 1 октомври от 14:00 в зала „Амброаз Паре“ ректорът на Медицински университет – Плевен, проф. д-р Славчо Томов, ще връчи почетен сертификат на проф. Пийал в знак на благодарност за споделените знания и готовност за бъдеща колаборация между двата университета.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: