Пак обявяват конкурс за шеф на Общинския медиен център

17.09.2014 15:45

17.09.radio

С Решение № 405/09.09.2014 г. Административен съд – Плевен обяви за нищожна Заповед РД-28-05/20.05.2014 г. на бившия управител на Плевен Илиян Йончев, информират от пресцентъра на Община Плевен. С тази заповед Йончев отмени като незаконосъобразна Заповед № РД-10-527/28.04.2014 г. на кмета на Община Плевен относно обявяване на конкурс за длъжността „Директор” на Общинско предприятие „Общински медиен център” – Плевен. Мотивът на бившия областен управител е, че с определения срок за заемане на длъжността 5 години е нарушена разпоредбата на чл. 68 от Кодекса на труда, определяща не по-дълг от 3-годишен срок за срочно трудово правоотношение.
„Поради липсата на нормативно призната способност на Областния управител като административен орган да издаде заповед с предмет като процесната, то същата страда от порока материална незаконосъобразност в такава висока степен, че не е годна да породи каквито и да е било правни последици”, се казва в мотивите на Решението на Административния съд.
След потвърждаване законността на заповедта на кмета на Община Плевен конкурсът за длъжността „Директор” на Общинско предприятие „Общински медиен център” – Плевен, ще бъде обявен отново.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: