Искате да сте съдебен заседател в Окръжен съд – Плевен? Вижте какво се изисква

05.09.2014 14:40

5.09.zasedateli

Общински съвет – Плевен обяви подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Окръжен съд – Плевен. Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.
Кандидатите подават в срок от 8 септември до 17 ч. на 30 септември следните документи: заявление за писмено съгласие (по образец); декларация за българско гражданство и възраст (по образец); кратка биографична справка (по образец); свидетелство за съдимост, че не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията (изрично да бъде вписано, че е необходимо за съдебен заседател); нотариално заверено копие от диплома, удостоверяваща педагогическата квалификация (само за кандидатите, които имат такава) и декларация – съгласие за обработване на лични данни (по образец). Документите по образец можете да изтеглите от ТУК.
Кандидатите, които вече са били съдебни заседатели, могат да прилагат към посочените документи и мнение на съответния съд за работата им. Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Плевен, стая 35, етаж 2.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: