На 31 октомври изтича срокът за подаване на молби за целева помощ за отопление!

31.08.2014 14:26

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли до 29 август т.г. са 189 881. Издадени са 115 362 заповеди за отпускане на помощта, отказите са 13 053. Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2014 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

asp
Размерът на помощта за отопление е 65,72 лева месечно или общо 328,60 лева за петте месеца на целия отоплителен сезон – от 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. или общо 328,60 лева. За месеците ноември и декември 2014 г. изплащането става до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта – например отпусната помощ през септември ще се изплаща до края на октомври.
През август т.г. бяха изплатени целеви помощи за отопление за около 65 000 лица и семейства в общ размер 8 431 567 лева До 31 януари 2015 г. ще бъдат преведени парите за месеците януари, февруари и март.
За отоплителен сезон 2013/2014 г. общият брой на отпуснатите целеви помощи бе 251 876. Това информират от Пресцентър на Агенцията за социално подпомагане.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: