РИОСВ – Плевен изпрати щъркел и чухал в Спасителния център в Стара Загора

19.08.2014 11:58

19.08.riosv

След извършена проверка по подаден сигнал от РИОСВ – Плевен са изпратени в Спасителния център в Стара Загора екземпляри от защитени видове – бял щъркел и чухал. Това информират от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. От РИОСВ – Благоевград са предприети необходимите действия и мерки с цел лечение и възстановяване за 6 екземпляра защитени видове – бял щъркел (3 бр.), осояд (2 бр.) и керкенез. И от РИОСВ – София е изпратен бял щъркел за лечение в Спасителния център в Стара Загора.
Жители на с. Божичен, с. Ценово, гр. Бяла, с. Попина, с. Долно Ряхово, с. Сребърна, с. Антимово, гр. Разград са сигнализирали в РИОСВ – Русе за намерени щъркели в безпомощно състояние. От РИОСВ – Русе са изпратени 11 птици в Спасителния център на „Зелени Балкани” в Стара Загора. 10 от екземплярите са от вида бял (Ciconia ciconia) и един черен щъркел (Ciconia nigra). Само един от белите щъркели не е оцелял. От РИОСВ – Варна са предадени на ОП ЦЗПЖ – Добрич три щъркела, млад чухал, лястовица, сова и сокол.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: