Утре откриват Ловен сезон 2014-2015

08.08.2014 17:30

8.08.loven

Уважаеми колежки и колеги ловци,
От името на колектива на Държавно горско стопанство – Плевен и лично от свое име ви поздравявам най-сърдечно по случай откриването на новия ловен сезон. Напомняме ви, че ловуването се извършва с попълнени писмени разрешителни за лов. Трябва да носите светлоотразително облекло или шапка, както и да спазвате установените норми за отстрел.
Наслука!
Инж. Иван Мариновски, директор на ТП Държавно горско стопанство – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: