Основно ремонтират Пеещия фонтан и Водните огледала

05.08.2014 15:32

5.08.fontan

Близо 900 000 лева предоставя Оперативна програма „Регионално развитие” на Община Плевен за ремонт на Пеещия фонтан в Градската градина и трите водни огледала в района на Каскадата. Това съобщиха от пресцентъра на Община Плевен. Дейностите представляват втора фаза от реализиращия се в момента проект „Обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен (Централен площад, Голям градски фонтан и част от ул. „Васил Левски”)” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема „Зелена и достъпна градска среда” BG161PO001/1.4-09/2012.
Проектът е на стойност 4 911 841 лв., като собственият принос на Община Плевен е в размер на 245 592 лв. За двата обекта се предвижда извършването на основен ремонт и реконструкция на инсталации, включително на машинните зали, с цел подобряване на въздействието на водните съоръжения, светлинните и звукови ефекти.
Предстои премахването на бетоновия партер на Пеещия фонтан, демонтаж и саниране на съществуващи стоманобетонови елементи, полагане на хидроизолация и добавяне на нови облицовки по дъното и стените, изграждане на нова система ефекти посредством съвременни енергоефективни решения за водна архитектура.
Планирано е и паркоустройство, което се изразява в подмяна и допълване на редицата от съществуващи дървета и затревяване на околните площи. Очакваните резултати от ремонта на Пеещия фонтан и района около него са: озеленени площи – 405 кв.м.; основно ремонтирани водни съоръжения – 98,5 кв.м.; рехабилитирана пешеходна зона – 749,5 кв.м.; санирано машинно помещение.
При реконструкцията на трите водни огледала ще бъдат изпълнени: 259 кв.м основно ремонтирани водни съоръжения; озеленени площи – 273 кв.м.; полагане на нова настилка /декинг/ – 158.5 кв.м; рехабилитирана пешеходна зона – 717,5 кв.м; ремонт на машинната зала. И при двата обекта ще бъде изградена нова система ефекти посредством съвременни енергоефективни решения за водна и светлинна архитектура, ще бъдат намалени разходите за вода и електричество и ще се въведат нови стандарти, ще се създаде екологична и комфортна околна среда.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: