Само едно предписание за подобряване на хигиената издаде РЗИ – Плевен при 219 проверки

04.08.2014 14:06

4.08.proverki

През миналата седмица в Плевенска област са извършени 219 проверки на подлежащи на контрол обекти. Издадено е 1 предписание за подобряване хигиенното състояние на 1 от проверените обекти. За периода не са съставени актове за установяване на административни нарушения. Няма издадени наказателни постановления и няма спрени от експлоатация обекти.
Издадени са 10 хигиенни заключения по проекто-сметни документации, постъпили за разглеждане в РЗИ. Дадени са 3 становища за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: