Некачествена вода са пили жителите на Згалево

04.08.2014 14:15

4.08.voda

По микробиологични и химични показатели през миналата седмица са пробонабрани и изследвани 19 проби питейни води от 9 населени места, които са изследвани по показателите на постоянния мониторинг. Това съобщават от РЗИ – Плевен. От тях в едно населено място – село Згалево, пробата е показала несъответствие по микробиологични показатели. От страна на ВиК дружеството, по разпореждане на РЗИ, е извършена промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа за привеждане на качествата на водата в съответствие със здравните изисквания. Извършени са и контролни лабораторни изследвания, доказващи ефективността на проведените мероприятия и че качествата на водата са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9. Към настоящия момент няма риск за здравето на населението. На отговорните лица са съставени актове за административни нарушения.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: