Директорът на ДФЗ направи първа копка на два пътни участъка в Гулянци

30.07.2014 14:26

30.07.dfz

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Атанас Добрев, заедно с областния управител на Плевен Илиян Йончев и кмета на община Гулянци Лъчезар Яков, направи първа копка от реконструкцията на пътните участъци Гиген – Дъбован – Гулянци и Гиген – Искър – Граница. Ремонтът на отсечките е финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Проектът е на стойност над 5,6 милиона лева.
Атанас Добрев съобщи, че за целия програмен период на ПРСР 2007-2013 г. на територията на област Плевен са договорени 1 047 проекта за над 214,5 млн. лева. Те са по мерките за млади фермери, модернизиране на земеделски стопанства и подпомагане на полупазарни стопанства. Добрев каза още, че само в община Гулянци са подписани 143 проекта за над 25 млн. лева. Инвестициите са на млади фермери, за модернизиране на земеделски стопанства, залесяване на неземеделски земи и възстановяване на горския потенциал, както и за развитие на икономиката населените места в селските райони. Това са мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: