204 проверки и 0 наказателни постановления отчитат от РЗИ Плевен

28.07.2014 15:13

204 проверки на подлежащи на контрол обекти са направили от РЗИ Плевен през изминалата седмица. Издадени са 2 предписания за подобряване хигиенното състояние на 2 от проверените обекти. Съставени са 4 хигиенни нарушения. От тях: 2 акта за нередовна лична здравна документация; 1 акт за неизпълнение на предписани мероприятия; – 1 акт за работа на обект с обществено предназначение без регистрация по реда на Закона за здравето.

rzi
За периода няма издадени наказателни постановления и няма спрени от експлоатация обекти. Издадени са 4 хигиенни заключения по проекто-сметни документации, постъпили за разглеждане в РЗИ. Дадени са 2 становища за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: