207 плевенчани са се изключили от здравноосигурителната система заради напускане на страната

24.07.2014 17:27

24.07.nap

От началото на годината в офиса на НАП Плевен са подадени 207 заявления за напускане на страната, т.е. 207 лица се изключват от здравноосигурителната система на България. За да не плащат здравноосигурителни вноски у нас, сънародниците ни, живеещи в чужбина, трябва да са престояли в странство поне 183 дни през една календарна година и да подадат заявление в офиса на НАП по постоянен адрес – лично, чрез пълномощно, или по пощата с обратна разписка. Срок за представянето му няма.
При завръщане в страната ни също се подава заявление в НАП, като се представя документ, доказващ, че повече от 183 дни за една календарна година лицето е било в чужбина. Валидно за целта е копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, или документ, издаден от съответната държава, придружен с превод на български. От началото на годината 124 са гражданите от региона подали заявление за завръщане в страната.
Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление за напускане, се възстановят по два начина. Единият е автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които лицата се осигуряват за здраве в България. В случай, че искат незабавно възстановяване на пациентските си права, през 2014 г. те трябва да платят еднократно 403,20 лв., което представлява общия размер на едногодишните вноски за здраве върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица.
Българите, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно тук, не подлежат на задължително здравно осигуряване у нас, съгласно най-новите промени в Закона за здравното осигуряване. Те вече са освободени от здравноосигурителни вноски у нас и за отминали периоди и не е задължително да подават заявление в НАП, преди напускане на страната.
От началото на годината 10 543 лица от Плевенска област са посетили отдел „Услуги на клиенти“ в офис на НАП Плевен във връзка с изясняване на на здравно осигурителния си статус. Когато за период от три години (36 месеца) не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски правата на самоосигуряващите се граждани се прекъсват. Възстановяване им става от датата на заплащане на дължимите вноски.
Повече информация относно здравноосигурителния статус, възстановяване на здравни права гражданите могат да получат в Офиса на НАП в Плевен, адрес ул.”Дойран” № 43, етаж 4 или на телефон 064/898 336, както и на цената на един градски разговор на телефон 0700 18 700 – Информационния център на НАП.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: