Обявиха деветото издание на Международното фото-биенале „ФОДАР“

21.07.2014 14:25

21.07.phodar

Фондация „ФОДАР“ организира Деветото международно фото-биенале „ФОДАР“, научи „Плевен за Плевен“ от нейния председател – плевенският фотограф Антоан Божинов. Този път темата – „Няма по-голям порок от страха” е свързана с роман, който няма нужда от представяне – „Майстора и Маргарита” на Михаил Булгаков. Темата е свободен цитат от романа. Фестивалът е посветен на Михаил Булгаков и книгата му, но от това не следва, че произведенията трябва да илюстрират текста. Достатъчно е да са подчинени на темата. Конкурсът е открит за автори от цял свят.
Приемат се монохромни и цветни цифрови фотографии във формат JPEG с минимален размер 2000 pix по дългата страна, но не по-големи от 2 МB или хартиени копия с размер до 50 см по дългата страна. Не се приемат творби, участвували в предишни издания на конкурса. Информацията за досиетата, година на заснемане, портрет на автора и творческо CV, също трябва да бъдат изпратени в цифров вид за отпечатване в каталога. Колекциите да се изпращат на e-mail [email protected].
Само за творбите върху хартия: На гърба на всяка фотография в долния десен ъгъл трябва да бъдат написани: наименование на творбата, година на заснемане, име и адрес на автора, държава, пореден номер по опис и схема на подреждане на сериите и циклите (за втори и трети раздел). Визуалната и текстова информация трябва да е дублирана в цифров вид върху материален носител – CD или DVD за архива на фестивала. Колекциите да се изпращат като препоръчана пощенска пратка без обявена стойност на адрес София 1510, п.к. 55. Всички твърди опаковки трябва да са надписани, за да се улесни връщането им. Пратката не трябва да надвишава 2 кг. Транспортът се поема изцяло (в двете посоки) от автора. Организаторът не носи отговорност за повреди или загуби, причинени от извършителя на пощенските услуги.
Първи раздел включва досие от 5-12 фотографии с кохерентно звучене. Вторият раздел е за досие от 5-12 фотографии с кохерентно звучене, отпечатани на хартиен носител. Третият раздел „Фотошкола“ е за автори, които са в период на обучение или в началото на творческия си път. Те могат да изпратят фотографии по условията на първи или втори раздел, за които важат общите условия на конкурса, като на гърба на всяко хартиено копие или в съпътстващата цифровите колекции информация трябва да се изпише задължително „Фотошкола“. Всеки автор има право да участва в един от трите раздела с едно досие. Организаторите си запазват правото на тиражиране на приетите творби с цел разгласа на фестивала.
Ще бъдат връчени Голяма награда в размер на 1500 лв., награда за хуманистична фотография – 1000 лв., награда І раздел – 800 лв., награда ІІ раздел – 600 лв., награда ІІІ раздел – 400 лв., специалната награда на Салона – статуетка „ФОДАР“. Наградените творби върху хартия остават собственост на салона.
Приемането на творбите е до 28.02.2015 г., дата на получаване при организаторите. Журирането е на 12-13.03. 2015 г., а изложбата – от 15 май до 20 юни 2015 г. в ХГ „Илия Бешков“ – Плевен. Изложбата ще бъде съпътствана от авторски и колективни изложби и двудневен теоретичен семинар на тема „Няма по-голям порок от страха”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: