От чуждестранните, най-голям е броят на турските туристи, посетили музейните експозиции на ВИМ Плевен през първото шестмесечие!

03.07.2014 13:05

През първото шестмесечие на 2014 г. Дирекция „Военно-исторически музеи” – Плевен посрещна в музейните си експозиции общо 80 679 посетители, които са с 10 660 повече от посетителите през първото шестмесечие на 2013 г.

asnsyor

Посещение по социален състав: Учащи – 35 227/ с 4264 повече от същия период на 2013 г., от които 4252 от Плевен. Български граждани – 40 939/ с 7437 повече от 2013 г., от които 6315 от Плевен. Чужди туристи – 4513/ с 1041 по-малко от 2013 г.

Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” е посетена от 45 676 посетители, които са с 9913 повече от същия период на 2013 г. 4513 чужди туристи преминаха през експозициите на Военноисторическите музеи. Най-голям е броят на чуждите туристи от Турция – 903, Германия – 880, Русия – 707, Румъния –513, Израел – 253, Гърция – 251, Великобритания – 152, САЩ – 95, Франция – 86.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: