Община Кнежа получи държавен имот, за да закрие и рекултивира депото си за битови отпадъци

02.07.2014 12:19

2.07.kneja

Правителството прехвърли безвъзмездно на Община Кнежа правото на собственост върху имота в местността „Мерата”, използван към момента като депо за битови и неопасни отпадъци. Решението ще позволи на местната власт да реализира проекта си за закриване и рекултивиране на сметището. Разходите за финансиране на тези дейности са допустими само при условие, че терените, върху които е разположено депото, са общинска собственост.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: