Превенция на сексуални посегателства и насилие при младежи със специални образователни потребности

30.06.2014 20:16

На 30 юни и 1 юли в парк хотел Кайлъка се провежда семинар на тема „Здравно образование, адекватни здравни послания и превенция на сексуални посегателства и насилие при младежи със специални образователни потребности (СОП)”. По проект KEEP ME SAFE експерти от Българската асоциация по семейно планиране (БАСП) представят различни интерактивни методи за работа с целевата група, в които са включени различни комбинирани подходи.

ral1

Специалисти от помагащите професии – психолози, педагози, социални работници и здравни специалисти, както и родители на младежи със СОП участват в двудневното интензивно обучение. Обучителите от БАСП д-р Радосвета Стаменкова и Даниела Дикова имат дългогодишен опит при представянето пред различни целеви групи на широк спектър от теми в областта на здравното и сексуално образование, превенцията на полово-предавани инфекции и редица други теми. Участниците са от различни институции и неправителствени организации от Плевен, Ловеч, Долни Дъбник, Троян и Згалево, като работата на всички пряко или непряко е свързана с млади хора със СОП. Обучението в града се осъществява в партньорство с БАСП Плевен и е поредното от планираните няколко семинара, които се провеждат по проекта в страната.

ral2

KEEP ME SAFE http://www.safesex.bg/bg/2010-03-25-11-43-31/keep-me-safe е двугодишна (2013–2015) европейска инициатива, координирана от Международната федерация по семейно планиране (МФСП / IPPF) и съфинансирана от Европейската комисия (Генерална дирекция „Правосъдие” – Програма Daphne III). Има за цел да даде възможност на млади хора със специални образователни потребности (СОП) в цяла Европа да бъдат защитени от сексуални посегателства и насилие. Като рамка за дейностите по проекта МФСП Европа използва два документа: Сексуални права: декларация на МФСП и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. По проекта работят 12 асоциации-членки на МФСП от европейския регион. Българската асоциация по семейно планиране (БАСП) е една от тях. Целта е създаване на партньорска мрежа за улесняване на предаването на ценна експертиза и добри практики от опитните в областта партньори от Белгия, Германия, Ирландия, Холандия и Великобритания, имащи опит в работата с млади хора със специални образователни нужди, към асоциациите от България, Кипър, Дания, Латвия, Македония, Румъния и Испания, които искат да утвърдят в своите страни добрата програмна практика в тази област. БАСП работи в партньорство с неправителствената организация за семейно планиране, здравно образование и консултиране Pro Familia, Пасау, Германия.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: