Има опасност от спиране на работата по евро-проекти!

24.06.2014 13:34

Към момента фонд „Флаг” има в наличност около 15 милиона лева, а исканията от българските общини за кредитиране на техни участия по проекти и финансово подпомагане са за над 80 милиона лева. Това съобщи днес на пресконференция председателят на Общински съвет Плевен и член на УС на Националното сдружение на общините в Република България – Дарин Ангелов.

plochki
Припомняме на читателите, че „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ бе създаден на основание Разпореждане № 4 на Министерския съвет на Република България от 7 март 2007 г. като инструмент на държавната политика за регионално развитие. Мисията на фонда е да подкрепи усилията на българските общини в процеса на подготовка и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми(ОП), Програма за развитие на селските райони (ПРСР), които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.
Община Плевен кандидатства тази година също за подпомагане със средства, за покриване на текущи разплащания по реализируеми в момента европейски проекти. Това трябва да означава, че вероятността от належащо използване на други финансови институции за спешно кредитиране, остава твърде голяма. Друг проблем може да се окажат и забавените плащания от държавата по европейските програми за регионално развитие и околна среда, следствие на наложените временни санкциониращи мерки от Европейския съюз.
Казано на обикновен език, съществува сериозна опасност за спирането на дейностите по текущите проекти – не само в Плевен, но и в Плевен. Това, което НСОРБ ще поиска от държавата и ресорните министерства – отлагане във времето на сроковете за изпълнение на определени проекти.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: