Весел смях оглася двора на НУ „Христо Ботев” и през ваканцията

03.06.2014 11:19

През ваканционните дни осемдесет процента от учениците от НУ „Христо Ботев” – Плевен са в училище. След ползотворния труд през годината, резултатите от който са първо място на Националното външно оценяване за четвъртокласниците, двадесет златни и сребърни медали за учениците от втори и трети клас на Международното състезание „Математика без граници“ децата продължават своите занимания по интереси.


От 2 юни започна работата в клубовете по Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” по схема BG051РО001/4.2-05 от ОП РЧР. Поради големия интерес към дейностите по проекта през това лято е увеличен броят на обхванатите в извънкласни и извънучилищни дейности. Създадените клубове са в направления, съгласувани с желанието на учениците и подкрепени със съгласието на родителите. Учениците участват в извънкласни дейности, даващи възможност за възпитаването на една висока обща култура в областта на изкуството и науката, развитие на творческите способности, въображение, мислене, сръчност.


Заниманията в клубовете са под формата на игри и забавни задачи с приложна насоченост. Програмата е разнообразна, като стремежът на ръководителите е учениците да овладеят нови знания, умения, да се създадат трайни интереси и да изпитват радост и въодушевление от процеса на работата Чрез организираните занимания се осмисля свободното време на децата, удовлетворяват се интересите и творческите им търсения, повишава се мотивацията им за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: