Награждават победителите от областния етап на конкурса „С очите си видях бедата“

28.05.2014 9:12

28.05.risunka

От днес до 30 май в атриумното пространство в сградата на Областна администрация – Плевен ще бъдат изложени рисунки на млади художници, класирани на проведените общински конкурси и номинирани за участие в заключителния етап от областния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. Това информират от пресцентъра на ОД на МВР – Плевен. Мероприятието е съвместна инициатива между Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, Регионалния инспекторат по образованието – Плевен и Областен управител на област Плевен.
По традиция всяка година младите художници от областта представят чрез свои творби тежката и отговорна работа на спасителите и пожарникарите, участващи в спасителни операции и борещи се с огнената стихия или природните бедствия. Целта на конкурса е да се формира естетически вкус на децата при възприемане на живота и обкръжаващата среда, чрез изобразителното изкуство и да провокира интереса им към изключително отговорната работа на пожарникарите и спасителите.
Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание за действия при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, оказване на първа помощ на пострадали и взаимопомощ. Разглеждат се природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, терористични актове и пожари, екологични катастрофи и провеждането на спасителни акции на специализираните екипи по пожарна безопасност и защита на населението.
В конкурса участват ученици от 6 до 18 години, разпределени в три възрастови групи – от 6 до 9 години, от 10 до 14 години и от 15 до 18 години, като са разпределени в три категории, с оглед най-обективно определяне знанията и уменията им, съобразно учебната подготовка, а именно: Първа категория – ученици от всички общообразователни училища и обслужващи звена в системата на МОМН; Втора категория – ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство; Трета категория – ученици от специализирани училища и домове за деца в неравностойно положение. Награждаването на победителите в съответните категории ще се състои утре от 11 часа в Областна администрация – Плевен.
В областния етап на конкурса участват всички рисунки, класирани на първите три места във всяка възрастова група и категория от проведения общински етап. До участие в националния етап се допускат класиралите се в областния етап на конкурса. С рисунките на победителите в националния етап се организира изложба и се провежда официална церемония по награждаване. Участниците от трета възрастова група от 15 до 18 години от трите категории, заели призови места в конкурса, се ползват с предимство и право на стипендия по „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби” на МОН.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: