Министър Терзиева в Плевен: Автомагистрала „Хемус“ е приоритет за нашето правителство

12.05.2014 14:38

12.05.terzieva1

Автомагистрала „Хемус“ е приоритет за нашето правителство и ние не отстъпваме от поетите ангажименти. Продължаваме да работим активно по доизграждането на магистралата и по подготовката на строителството на недовършения участък.“ Това заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева на брифинг след представяне на трасето на магистралата в Плевен днес. „Доизграждането на АМ „Хемус“ има ключова роля за икономическото и социално сближаване на регионално ниво. Изграждането й ще окаже позитивно влияние върху развитието на три от районите за планиране на България – Северозападен, Северен централен и Североизточен“, каза Терзиева. „Връщаме държавата в Северозападния регион“, категорична бе тя. „Предишното управление бе избягало от този регион, но нашият стремеж е Плевен и целият Северозападен район да станат модерни европейски места за живот, защото хората тук го заслужават“, заключи министърът.

12.05.terzieva2
По отношение на новото трасе на АМ „Хемус” Терзиева съобщи, че общият брой на населението, което ще се възползва пряко от подобрената инфраструктура е приблизително 3 млн. души. Трафик прогнозата за 2020 г. е за близо 18 000 единици средно дневно. Участъкът от София до Велико Търново е част от Транс-европейската транспортна мрежа. Направено е проучване на 4 алтернативи за трасета. След извършен анализ са изследвани задълбочено два реалистични варианта, които са представени детайлно през март на Консултативния съвет към МРР и днес в Плевен. Това са синият вариант, (приет през 1993) г., който преминава на равно разстояние между Плевен и Ловеч, и зеленият вариант, (разработен през 2001 г.), който върви по трасето на съществуващия път І-4. В резултат на технически, финансов, социално-икономически и екологичен анализ е предложен така наречения „син подобрен вариант“.

12.05.terzieva3
Трасето е симетрично отдалечено от двете големи населени места по направлението – Плевен и Велико Търново, както и между Плевен и Ловеч, подчерта Терзиева. То преминава на 15 км от центъра на Плевен и след реализацията на първия етап разстоянието за пътуване между София и Плевен ще се запази същото, а ще бъдат спестени около 15 минути. Основно преимущество пред другия вариант е едновременното обслужване на максимален брой населени места и съкратеното време за пътуване. Отчетени са нормите за опазване на околната среда и е избегнато засягането на защитени зони и територии. Според Терзиева, това е от изключителна важност, за да се избегне казусът, в който влезе проектът за обходен път на Габрово, където дълго време се обжалваше докладът за оценка на въздействието върху околната среда. „Синият подобрен вариант“ е с дължина 252 км. Индикативният бюджет е 1,47 млрд. лв. без ДДС.

12.05.terzieva4
Вече се работи по изготвянето на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда за изграждането на АМ „Хемус“ в участъка Ябланица – Белокопитово. Избран е проектант на 60-километровия участък от Ябланица до разклона за Плевен и Ловеч и вече се работи по идейния проект. В ход е тръжната процедура за избор на проектант и за участъка от разклона Плевен-Ловеч до Велико Търново /85 км/. Предстои обявяване на процедура за проектиране на третия етап до Белокопитово /110 км/.
Изпълнителният директор на НКСИП инж. Асен Антов информира, че до края на 2014 г. ще бъде направено и публично представяне на идейния проект – точното трасе и вариантите за пътни възли за участъка от Ябланица до разклона Плевен – Ловеч. Министър Терзиева подчерта, че държи на пълната прозрачност при тези публичните обсъждания и се ангажира лично да участва в тях.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: