Възстановяват щетите след водната стихия в община Червен бряг

10.05.2014 8:36

10.05.cherven1

В община Червен бряг започна оглед на щетите от наводненията след поройните дъждове от миналата седмица, информират от пресцентъра на местната администрация. Още на 5 май бе свикан Кризисният щаб за набелязване на мерките за локализиране на последствията в наводнените участъци, посочи кметът Павлин Фильовски. „Най-важното е, че няма жертви, къщите се отводниха. Оттук нататък има комисии, които ще ги обходят, за да констатират щетите и да видим какви мерки ще се предприемат по възстановяване на увредени съоръжения, обекти, сгради“, каза още Фильовски.

10.05.cherven2
Точният размер на щетите тепърва ще бъда установен, след изготвянето на всички количествено-стойностни сметки на пострадалите жилища от района на село Девенци и Червен бряг. Пореден ден земекопна техника работи по възстановяване на затрупания отводнителен канал до фирма „Сирена – Пешев и сие“ в Червен бряг, който на първо време ще поема част от поройните води. Специалистите обаче са песимистично настроени, относно възможностите този канал да поеме такова огромно количество водна маса, каквото заля града в нощта срещу 4 май. Причината тук, наред с непочистените канали, се корени и в особеностите на релефа, предпоставка за събирането на придошлата вода от съседните хълмове, което още по-рязко повишило нивото на подпочвените води. Към тях се прибавили и водите от прелелия микроязовир в местността Ежков дол, което доведе до двете приливни вълни, наводнили къщите в района на Индустриалния квартал.

10.05.cherven3
Водната стихия разруши и част от асфалтовата настилка в града. Екипи на Общината и Гражданска защита направиха щателен оглед на всички улици и измериха разрушенията по пътищата. Започна запълването на уличните дупки с каменна фракция и емулсия по технологията „Печматик”. Предвидените общински средства за това са 9 700 лв. Само в рамките на един ден бяха запълнени близо 160 квадратни метра от разрушения асфалт. Кметът на Общината информира още, че в момента се подготвят два проекта, които ще бъдат внесени в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, за отпускане на финансова помощ за възстановяване на откъснатия път в с. Девенци, водещ към гробищния парк, както и за почистване на затлачения отводнителен канал в селото.

10.05.cherven4
Гражданите, чийто домове са пострадали от наводненията, могат да кандидатстват за еднократна финансова помощ от ОбС в Червен бряг. Заявления се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите, в сградата на общинската администрация. Те ще бъдат разгледани на майското заседание на съветниците.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: