По проект подобриха процеса на работа в Община Гулянци

19.04.2014 18:46

19.04.gulqnci1

В Община Гулянци се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на ефективността и организацията на работа в община Гулянци”. На събитието присъстваха представители на общинското ръководство, служители на администрацията, ръководители и представители на организации, граждани. Проекта и резултатите от него презентира Адриян Апостолов – ръководител на проекта и началник отдел „Разработване и отчитане на проекти, образование и социални дейности”. „Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци” стартира през ноември 2013 г. и приключва на 30 април 2014 г. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, съфинансирана от ЕСФ, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-11-20/01.11.2012. Стойността му е 99 000 лв.
Целта на проекта бе да се повиши ефективността на работа на общинската администрация, чрез подобряване на административния и организационен капацитет, реорганизация и адаптиране на работните процеси за избягване дублирането на функции и изграждане на структура, позволяваща качествено обслужване на гражданите и бизнеса и ефикасност при управлението и усвояването на средства.
Основните експертни услуги по проекта предостави Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора. В рамките на проекта бе извършен функционален анализ, който обхвана всички структури и функции в Общинска администрация – Гулянци; беше оптимизирана структурата и подобрени работните процеси в общинската администрация. Изпълнението на тези дейности повиши професионалните умения и компетенциите на целевите групи в лицето на администрацията. Приетите актуализирани нормативни актове осигуряват институционална рамка за реално приложение на препоръките на функционалния анализ и стратегията.

19.04.gulqnci2
Резултатите, които постигна реализирането на проект „Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци” са: качествен вътрешен мониторинг и контрол, законосъобразно изпълнение на дейностите и коректно отчитане на проекта; изготвен план за действие с препоръки за функционално и организационно развитие и цялостно подобрение на дейността на общината; създаване на предпоставки за максимална детайлност на функционалния анализ, насоченост към конкретните нужди на община Гулянци и събиране на обратна връзка от служителите на общинската администрация; разработени и въведени наръчници, методики и инструкции за работа; въведени механизми за оценка на ефективността на административните структури; разработена програма за повишаване капацитета на човешкия ресурс в общината; подобряване ефективността при изпълнението на функциите на служителите на общинската администрация; информираност на целевата група и жителите на общината за целите и резултатите от проекта и спазване на изискванията на програмата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: