Педагози споделиха добри практики в Помощно училище „Асен Киселинчев“ – Долни Дъбник

17.04.2014 12:48

17.04.pu

На 15 април в Помощно училище-интернат „Асен Киселинчев” – Долни Дъбник, със съдействието на РИО – Плевен, се проведе работна среща за споделяне на добри практики на тема „Новите образователни политики за обучението и възпитанието на ученици със специални образователни потребности”. Участници в работната среща бяха Кремена Пъшева – старши експерт ОНГО -РИО Плевен, Десислава Гешева – главен експерт „Просвета, култура и спорт“ в Община Долни Дъбник, Милен Наков – директор на ПУ „П. Р Славейков” – Плевен с екип от училището, Силвия Николова – директор на Ресурсен център – Плевен с екип, представители на екипа на СОДГ „Теменуга” – Плевен.
Работната среща бе открита от Кремена Пъшева и продължи с демонстрация на успешни иновативни и арт-техники в кратки занятия с учениците с умерена и тежка умствена изостаналост и множество увреждания, от работещите в ПУИ „Асен Киселинчев” специални педагози, под ръководството на Татяна Митева – директор на ПУИ „Асен Киселинчев”. Последва дискусия на тема „Иновативни и арт-техники при работа с ученици с множество увреждания”, на която бяха обсъдени предложените практики и терапевтични техники и работата на специалните педагози в ПУИ „Асен Киселинчев” получи много висока оценка.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: