Кой окастри вековните дървета край Дъбнишката бара?

10.04.2014 14:36

10.04.riosv

РИОСВ – Плевен извърши проверка по подаден анонимен сигнал за окастрени вековни дървета в землището на Долни Дъбник, в близост до Дъбнишката бара. Експерти от екоинспекцията, съвместно с експерт на Община Долни Дъбник, провериха всички 12 дървета, обявени за защитени, в описания район – 7 дървета от вида летен дъб, 3 дървета от вида космат дъб и един орех. При проверката е установено, че са отсечени 4 летни дъба, а на останалите дъбове са отрязани всички основни клони, както и няколко клона на ореха. Дейността е извършена въпреки, че върху ствола на повече от дърветата има указателен знак за защитено дърво – бяла и червена боя и/или табела. При проверката в района не са установени хора и техника.
Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се забраняват дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на защитени вековни дървета. За тези нарушения физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. Екоинспекцията ще предприеме действия за установяване на извършителите на нарушението, за поставяне на допълнителни табели върху останалите дървета и за запознаване на собствениците на имоти, в които попадат дърветата, с изискванията на Закона за биологичното разнообразие.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: