105-ма магистри и бакалаври от Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен се дипломират на 7 април

01.04.2014 15:06

1.04.mu

На 7 април, понеделник, е насрочена промоцията на бакалаври и магистри от специалностите във Факултет „Обществено здраве” на Медицински университет – Плевен. На тази дата се дипломират общо 105-ма бакалаври и магистри от две специалности на Факултет “Обществено здраве”: 32-ма бакалаври от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, випуск 2013; 30 бакалаври от специалност „Управление на здравните грижи”, випуск 2014; 43-ма магистри от специалност „Управление на здравните грижи“, випуск 2013 и 2014. Общо 41 (39%) са дипломантите с отличен успех. От тяхно име приветствие ще поднесат Миглена Петрова – бакалавър в специалност „Управление на здравните грижи“ и Михаил Колев – бакалавър в специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. Промоцията ще се проведе от 11 часа в Аудиториум „Магнум“ на Втора клинична база „Проф. д-р Марин Ганчев”.
Официален гост на церемонията ще бъде Доктор хонорис кауза на МУ – Плевен – проф. д-р Хенк тен Хаве. Той е дългогодишен директор на Секцията по биоетика на ЮНЕСКО и настоящ директор на Центъра по етика в здравеопазването на университета Duquesne, Питсбърг, САЩ. Проф. Хенк тен Хаве пристига в Плевен за участие в научния форум „Ден на биоетиката“, който ще се проведе на следващия ден – 8 април в Телекомуникационния център на МУ – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: