Екоакция организираха в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“

28.03.2014 14:31

28.03.pgeht1

В подкрепа на ежегодната инициатива за почистване на населеното място „Да изчистим България за един ден” ръководството на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен планира редица мероприятия за почистване, залесяване и облагородяване на училищния парк и спортните площадки. Отделните класове на ПГЕХТ, по график, заедно със своите учители и съответните длъжностни лица от персонала, започнаха от днес да почистват алеите и тревните площи. Те събраха и изхвърлиха почистената трева от цветните лехи, отрязаните сухи клони и храсти, останалите миналогодишни листа и различни битови отпадъци.

28.03.pgeht2
За облагородяване на околната среда и превръщане на училищния двор в приятно място за отмора и релакс в парка на гимназията са залесени празни пространства с 20 кипариса, 12 фиданки липа и 12 фиданки от чинар. Засадени са храсти за жив плет и 6 камелии. Оформиха се също цветни лехи, където ще цъфтят 80 нови розови храсти.

28.03.pgeht3
Почиствайки и облагородявайки околната среда, учениците и учителите от ПГЕХТ вярват, че допринасят за превръщането на Плевен в един по-добър за живеене „зелен” град.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: