Търси се най-изявеният студент на МУ – Плевен за 2014-а

27.03.2014 7:45

27.03.mu

Във връзка с предстоящото честване на 24 май ръководството на МУ – Плевен обявява конкурс за „Най-изявен студент за 2014 г.”. Наградата е комлексна и се присъжда на български и чуждестранни студенти, представители на всички основни звена, които имат отличен успех и активна научна дейност. Ще бъде присъдена и поощрителна награда на чуждестранен студент, усвоил най-добре български език.
Желаещите да участват в конкурса представят следните документи: за успех – уверение от съответната Студентска канцелария; за активна научна и кръжочна дейност – грамоти, сертификати, текстове на статии, служебни бележки от катедри и др.; за отлично усвояване на български език от студент АЕО – препоръка от преподавателите по български език от ДЕСО. Кандидатите за приза следва да подават документите си за участие в конкурса до 11 април в Учебен отдел, стая 207, Ректорат на МУ. Представените документи ще бъдат разгледани от комисия, назначена от ректора. Имената на отличените ще бъдат публикувани на сайта на университета, а наградите ще се връчат на тържеството по повод на 24 май.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: