Интермес

Днес е Световният ден на метеорологията

23.03.2014 7:51

23.03.meteo

Световният ден на метеорологията отбелязва влизането в сила на 23 март 1950 г. на Конвенцията за Световната метеорологична организация (СМО), като специализирана агенция на ООН по проблемите на времето, климата и водата. Република България е една от първите страни в света, подписала Конвенцията.
В качеството си на Национална хидрометеорологична служба на Република България, НИМХ-БАН осъществява своята научноизследователска, научно-приложна и оперативна дейности в съответствие с програмите, препоръките и решенията на Световната метеорологична организация (СМО), която в настоящия момент координира дейността на 191 национални метеорологични и хидрометеорологични служби. НИМХ-БАН е оторизирана с Указ на Народното събрание №348 от 23.07.1951 г. да представлява Република България в Световната метеорологична организация.
Темата на Световния ден на метеорологията за 2014 г. е: „Ангажиране на младите хора с времето и климата”. Свързана е с факта, че един от факторите, обуславящи промените на климата в регионален и глобален мащаб, е човешката дейност. Жителите на нашата планета носят отговорност за климатичните промени не само пред себе си, но също така и пред бъдещите поколения.
Съвременната младеж ще живее през втората половина на нашето столетие и ако не започне да действа спешно за намаляване влиянието на антропогенния фактор върху климатичната система ще стане свидетел на сериозни въздействия и промени в климата на Земята.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: