Увеличава се броят на пожарите в Плевенско със затоплянето на времето

19.03.2014 13:09

19.03.pojari

С повишаване на дневните температури се създава повишена пожарна опасност, свързана с почистването на терени, жилищни дворове и затревени площи. Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци, създава опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожар. Независимо от високата влажност на почвата, наличието на горим повърхностен земен слой от суха тревна маса дава възможност за бързо разпространение на огъня при пожар.
През периода 1-17 март със затоплянето на времето се увеличи броят и на пожарите на територията на област Плевен в суха тревна растителност и отпадъци – 35 броя. Анализът на тези пожари показва, че по-голяма част от произшествията възникват извън урбанизираните територии (21 бр.), както и в ж.к. „Дружба“, гр.Плевен (8 бр.). За пожарите се съобщава в Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН)“ обикновено след 12.00 часа. Най-сложна е била обстановката на територията на община Плевен, където са ликвидирани 23 пожара. Най-често причината за пожарите е небрежност при боравене с открит огън, запалване на растителни отпадъци, небрежно тютюнопушене и умишлено опожаряване на сухите тревни площи, с цел тяхното почистване.
При произшествията са унищожени значителни площи от нискостеблена растителност в землищата на населените места от областта. Възникна опасност от разпространяване на пожарите в жилищни и селскостопански сгради, вилни зони, горски и полски масиви и други. Задимяването по пътните артерии създава реални предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Пожарите нанасят не само материални и екологични щети, а и са свързани с немалък разход на ресурс.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: