РБ „Христо Смирненски“ издаде био-библиографски указател за Георги Константинов

15.02.2014 10:11

15.02.biblioteka

Био-библиографски указател за писателя Георги Константинов издаде Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен. Той е подготвен по повод 70-годишния юбилей на поета. Негови съставители са Вили Томова, Милена Арсова-Димова и Мария Дочева, а автор на предговора, озаглавен „Георги Константинов – опит за портрет“, е Боян Ангелов. Указателят се издава с финансовата подкрепа на Община Плевен и ще бъде представен пред плевенска публика на 26 февруари, сряда, от 17 ч; в РБ „Христо Смирненски“. На събитието ще присъства и самият Георги Константинов.
Целта на указателя е да представи творбите на автора в пълното им жанрово разнообразие – поезия, сатира, публицистика, есета, литературно-критически материали, интервюта, изказвания, слова, творчество за деца и литературата за него, включително рецензии и отзиви за негови книги. Библиографският указател се състои от различни по обем и съдържание дялове. Библиографските описания са структурирани в две големи части: „Публикации на Георги Константинов” и „Литература за него“.
Основният принцип на подреждане на публикациите в отделните части е хронологичният – по години, а в рамките на всяка година по дати. Издадените книги на Георги Константинов са отделени в самостоятелна поредица, като избраните му творби са представени в годината на издаване на първия том 2009 г. Аналитичните описания от книги и сборници, за които не може да се установи точната дата на публикуване, са представени след описанията от периодичните издания.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: