Старейшините в Червен бряг приеха единодушно Бюджет 2014

07.02.2014 17:08

7.02.cherven

Общинският съвет на Червен бряг прие бюджета за 2014 г. с пълно съгласие – без „против” и без „въздържали се”. Той беше обсъден и гласуван по време на редовното заседание на съветниците днес. Общинските съветници бяха запознати с бюджета от зам.-кмета Мирослав Манов. Балансиран бюджет на разумните разходи – като такъв го определи г-н Манов, който е и ресорен кмет по финансовите въпроси на Общината.
Бюджетът на Общината за 2014 г. е в размер на 13 499 083 лева. Като 6 885 548 лв. е общата субсидия, 1 828 200 е изравнителната субсидия, а целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 416 500 лв. По отношение на разходната част на бюджета, политиката е насочена към ефективното и оптимално разпределение на финансовите ресурси, така че с ограничените финансови средства да се осигури издръжката на финансираните от бюджета дейности, да се изпълнят заложените в инвестиционната програма обекти, и с по-малко средства да се извърши по-голям обем работа.
В разходната част за издръжка на държавните дейности в бюджета са заложени 7 772 320 лв. Като Общината предвижда да дофинансира държавните дейности с още 80 370 лв. от собствените приходи. За местни дейности в бюджета са предвидени 5 646 393 лв. За обезпечаване на инвестиционната политика на Общината са заложени 747 875 лв, средства необходими за основен ремонт на сградата на общинската администрация, ремонт на Спортната зала в Койнаре и на част от пътната инфраструктура в общината. Продължава и политиката в подкрепа на здравеопазването, за което са предвидени 48 000 лв. за закупуване на нова медицинска апаратура за МБАЛ в Червен бряг.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: