В Долна Митрополия интегрират по проект малчугани от малцинствата

04.02.2014 12:04

4.02.dolna

Община Долна Митрополия в качеството си на бенефициент по проект „Заедно за по-добро бъдеще“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, стартира дейностите, заложени за изпълнение в проекта, информираха от пресцентъра на Общината. Целта на проекта е осигуряване на ресурси и мотивация за активно включване в образователният процес на учениците от етнически малцинства от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Христо Смирненски” за постигане на ефективен интеграционен процес.
Сред специфичните цели на проекта са подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и намаляване броя на отпадналите ученици и на застрашените от отпадане ученици чрез осигуряване на равен достъп до образование и обучение, както и подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от етнически малцинства чрез осигуряване на условия и ресурси за тяхното включване в развлекателни дейности.
Също така, той цели привличане на родителите и семействата на деца от етнически малцинства от двете училища, за осъществяване на по-ефективен интеграционен процес, чрез включването им като активни участници в мултикултурното общуване в и извън двете училищата, както и повишаване компетенциите на педагогическите специалисти от двете учебни заведения за реализиране на успешен модел и работа за интеграция на ученици от етнически малцинства.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: