Палитра на толерантността събира днес над 300 ученици

23.01.2014 9:52

23.01.lik

Общинско училищно състезание с мотото „Палитра на европейската толерантност” събира ученици от шест училища на община Плевен днес в зала „Катя Попова”. Повече от 300 деца от Бохот, Опанец, Беглеж, Николаево и Плевен ще станат свидетели на онова, което всеки е постигнал в своето училище и специално подготвил като артистична изява. Малките представления децата реализираха по време на общо 288 часа занимания в извънкласни форми, с помощта на свои педагози и външни помощници. Драматизации и художествено слово, танцови миниатюри, изложба на рисунки и приложно изкуство ще бъдат представени по време на общата творческа среща. Артистите ще се представят с новите си сценични костюми, изработени за всяко едно училище. Събитието се очаква с огромен интерес, най-вече от децата от селските училища, които рядко имат шанса да излязат от своето училище.
Това е последна голяма дейност по съвместен едногодишен проект на читалище ЛИК и Община Плевен, чиято цел бе подобряване на предоставяните услуги за учениците в системата на образованието на територията на Община Плевен за постигане по-високо качество на подготовка в основна училищна степен. Проектът бе подкрепен чрез Министерство на образованието и науката от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурсе”, съфинансирана от ЕСФ.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: