Още осем човека в Червен бряг вече имат лични асистенти

10.01.2014 18:00

10.01.asistent

Община Червен бряг продължава изпълнението на проект „Подкрепа на достоен живот”, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, информират от пресцентъра на Общината. Проектът се изпълнява вече трета поредна година. 61 тежко болни хора от общината ползват социалната услуга „Личен асистент” без заплащане на каквито и да било такси.
В резултат на отлично изпълнение на показателите от екипа за администриране на проекта на ниво община, през ноември 2013 г., Агенцията за социално подпомагане включи Община Червен бряг в Трети етап на реализация на проекта, в резултат на което бяха допълнени банката с лични асистенти и банката с потребители, желаещи да ползват социалната услуга. Желаещите да работят като лични асистенти преминаха през специално обучение, за което ще имат издадени сертификати.
В резултат на отличното изпълнение на проекта от 1 януари часовата квота по проекта за Община Червен бряг бе увеличена от 7320 часа месечно на 8280 часа. Това даде възможност да бъдат разкрити нови места. Така от месец януари възможност да ползват услугата „Личен асистент” получиха още 8 лица с увреждания в община Червен бряг. Вече 69 потребители са обгрижвани в домашна среда от 69 лични асистенти. Изпълнението на проекта ще продължи до 31 август.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: