Центърът за обществена подкрепа в Левски набира доброволци

21.12.2013 12:13

volunteer group hands together

От 6 януари 2014 г. Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) в Левски стартира инициатива по набиране на доброволци, които имат желание да помагат на хора в нужда от подкрепа, да правят добри дела, готвят се да професионализират в социалната сфера или имат нужда от нови контакти с връстници и приятели. Доброволците ще се включват в дейности като: подпомагане на екипа в изпълнение на всекидневни ангажименти, разработване на анкети, организиране на публични кампании, помощ при организиране на обучения, семинари, конференции и кръгли маси. Могат да се включват заедно със специалисти в груповата работа с деца – арт-терапия, мобилна работа, работа в училищата при организиране и провеждане на кампании и други събития.
Преди да се включат в работата на Центъра доброволците преминават специално обучение. Изготвя се график и индивидуален план за работа с тях. Доброволците работят под прякото ръководство на психолога и арт-терапевта всеки петък от 15:00 ч. „Соник Старт”, чрез центровете, които управлява от направление “Социални услуги” в цялата страна, насърчава и провокира нови инициативи за създаването на мрежи с цел обмен и полезни взаимодействия между доброволческите групи в дългосрочен план, защото е важно да има млади хора, които искат да бъдат чути, и които имат какво да кажат. Доброволстването е изключително специална дейност, то е приключение, то е призвание; това е предизвикателство. Доброволчеството гарантира контакти с много различни хора, които обогатяват. За привличане на нови попълнения „Соник Старт” изпълнява активна Доброволческа програма, подкрепяща всички дейности на фирмата още от средата на 2010 г.
Повече информация за това как могат да станат доброволци желаещите могат да получат на телефони 0650/9 30 80, GSM 0888 818 510, e-mail: [email protected] или на адрес град Левски, ул. „Георги Бенковски” №2.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: