Общината тегли нов кредит от 1 200 000 лв. Ще го плаща следващия кмет…

19.12.2013 21:46

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и Глава ІІ “Специални разпоредби” от Наредба № 21 на Общински съвет Плевен, за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от Община Плевен, Общинска администрация – Плевен кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от oбщината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг със следните основни параметри:

stoikov
1. Предназначение на дълга е осигуряване на финансови средства за ре финансиране на поет краткосрочен общински дълг през 2013 год. в размер на 1 200 000 лв.
2. Вид на дълга – дългосрочен банков кредит
3. Максимален размер – 1 200 000 лв.
4. Максимален срок за погасяване на кредита – 72 месеца, при гратисен период 12 месеца
5. Валута на дълга – български лева
6. Начин на финансиране и обезпечаване на кредита – собствени приходи на Община Плевен и обща изравнителна субсидия.

obshtina

Публичното обсъждане на намеренията и необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг от Община Плевен, ще се проведе на 21 януари 2014 година /вторник/ от 12 часа в зала “Гена Димитрова”, ул. “Д.Константинов”, № 2, гр.Плевен.
Информация за материалите по проекта, може да бъде получена в Община Плевен, стая № 71. това информира сайтът на Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: