Новия план-прием в професионалните гимназии обсъждаха на среща в Областна администрация

18.12.2013 19:55

По инициатива на Областна администрация Плевен и на Регионалния инспекторат по образование в зала „Плевен” днес се проведе среща с работодатели във връзка с новия план-прием в професионалните гимназии.

oblast

На събитието присъстваха още представители на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, на Бюрото по труда, директори на професионални гимназии,собственици и управители на фирми. Срещата бе открита и ръководена от заместник областния управител Мирослав Михайлов. Специалисти на РИО представиха добрите примери от досегашната съвместна дейност между професионалните гимназии и работодателите от региона. Коментирани бяха насоките и възможностите за сближаване на професиите, по които се обучават учениците с най-търсените специалности. Участниците в срещата се обединиха около необходимостта заложеното в държавния план-прием за професионалните училища за 2014 – 2015 година да е максимално близко до нуждите на пазара на труда.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: