Ниско ниво на реките отчита Басейнова дирекция – Плевен

14.12.2013 10:22

14.12.baseinova

Нивото на реките в Дунавския район продължава да е ниско. Това показва справка за състоянието на водните обекти на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) за първите десет дни от декември, изготвена от експерти от Дирекция „Контрол“. Данните се отнасят за поречия Вит, Осъм, Искър, Огоста и западно от Огоста, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки.
Наблюдава се понижение на нивото на река Дунав в българския й участък. Според прогнозите, през следващите дни се очаква тенденцията да продължи.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: