Сертификати, отпечатани на рециклирана хартия, връчиха в Долни Дъбник за успешното приключване на проект

08.12.2013 14:20

8.12.dabnik

В Община Долни Дъбник се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и професионални компетенции”. Той е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Административен капацитет”. Стойността му е 89 920 лв., а продължителността – 7 месеца.
В обученията се включиха заместник-кметовете на общината, секретарят, главният счетоводител, кметовете на кметствата, директорите на дирекции, служителите на експертни длъжности, специалисти и изпълнители. На всички служители, успешно преминали съответното обучение, бяха връчени сертификати, отпечатани на рециклирана хартия.
Резултатите от изпълнението на проекта бяха представени от кмета на Община Долни Дъбник, Борислав Станимиров и ръководителя на проекта – Валентина Павлова. За целта беше изготвена и атрактивно поднесена презентация. „С реализирането на проекта се надяваме вече да е създаден един проактивен екип, който ще се справя по-добре с новите отговорности, които поставя членството на Република България в Европейския съюз пред общинската администрация. Всичко това очакваме да доведе до по-голяма удовлетвореност от страна на гражданите и бизнеса от дейността на администрацията и до подобряване на публичното доверие в местната власт”, сподели кметът на Долни Дъбник.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: