Спортни комплекси изграждат по проекти в Гулянци и Брест

05.12.2013 10:59

5.12.budget

На 28 ноември се проведе публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Гулянци за 2014 г. На събранието присъстваха представители на институции и организации от общината и граждани. Начало на обсъждането сложи кметът Лъчезар Яков, който коментира бюджета като добре структуриран и балансиран. Размерът му е 5 458 557 лева и е почти равен на миналогодишния. От общата сума 2 949 482 лева са за делегирани държавни дейности, а 2 509 075 са за местни дейности. Главният експерт „Бюджет” при общината – Бисер Киров обясни, че в проекто-бюджета за 2014 година са завишени средствата за капиталови разходи с 20 000 лева, предвидени за ремонт на четвъртокласни пътища. Целевите средства за капиталови разходи на общината са разпределени по следният начин: 124 900 лева за ремонт на пътища и 155 000 лева за ремонт на кметства, детски градини и улици в населените места. Другите пера, върху които акцентира г-н Киров са средствата, предвидени за помощ на хора в нужда – в размер на 9 000 лева. Поддържането на дейностите по чистотата в общината е сред основните разходи, разясни още експерта. През 2014 година за тази цел са предвидени 300 000 лева. Издръжката на социалния патронаж също е голямо перо от бюджета. За тази цел през 2014 година са предвидени 250 хиляди лева. По предварителни разчети половината от тази сума се осигурява от таксите, които плащат потребителите, останалите 50% поема общината. За финансиране на клубовете на пенсионера и хората с увреждания са заложени 20 000 лева или по 400 лева на клуб, а за футболните клубове общо 15 000 лева или по 2000 лева за клубовете с отбори в А областна футболна група и по 1500 за останалите, разясни още Бисер Киров.
Проекто-бюджетът предвижда и средства за реализирането на редица европейски проекти, които общината е стартирала или тепърва ще започва и които са постъпили или ще постъпят през годината от еврофондовете. Това са средствата за двата най-големи проекта на общината на обща стойност близо 12 милиона лева – „Изграждане на спортен комплекс с. Брест, спортен комплекс гр. Гулянци и спортни площадки в селата Гиген, Долни Вит, Сомовит и Милковица” и „Ремонт на път Гиген – Дъбован – Гулянци и ремонт на път Гиген – Искър – граница с Община Долна Митрополия”. През 2014 година общината ще продължи да работи и по проектите със социална насоченост – „Нов избор – развитие и реализация”, „Подкрепа за заетост”, „Помощ в дома”, „Личен асистент” и други.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: