Обсъждаме визията за пространствено развитие на областта

28.11.2013 13:20

28.11.proekt

На 3 декември от 13 часа в зала „Плевен” на Областна администрация ще се проведе второто публично обсъждане на визията за пространствено развитие на територията на област Плевен. Районната устройствена схема /Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен/ е част от пилотния проект на Областна администрация – Плевен, която е партньор 6 в рамките на проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България”. Автори на схемата са екип специалисти на ДЗЗД „Геоконсепт.
Изпълнението на пилотния проект бе представен от екипа на Областна администрация – Плевен на пресконференции и на работни срещи със специалисти в румънските градове Дробета-Турну Северин в края на месец октомври и в Крайова през миналата седмица. Организатор на първата среща бе Румънската асоциация за електроника и софтуерна индустрия – Олтения, действаща, като Партньор 3 по проекта. В работната среща се включиха представители на регионалното развитие на България, на Префектура Мехединци, Окръжен съвет – Мехединци, експерти от различни териториални звена, неправителствени организации, професионални камари, от Университета в Крайова, журналисти. Към Областна администрация – Плевен бе отправена покана от Префектура Мехединци за установяване на контакти и стартиране на партньорски взаимоотношения в румънския окръг през следващия програмен период.
Организатор на работната среща в Крайова бе партньор 3 по проекта – ARIES Олтения /Румънска асоциация за електронна и софтуерна индустрия – филиал Олтения -Румъния/. На нея бяха обсъдени междинните резултати, а партньорите презентираха своите проекти пред представители на медиите, на бизнес камари, неправителствени организации, експерти на Окръжна администрация на окръг Долж, представители на заинтересовани страни.
В Областна администрация – Плевен вече е получена покана от водещия партньор по проекта – Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния за работна среща в началото на декември, на която ще се анализират всички отчетени резултати и ще бъде изготвен предварителен проект на стратегията по трансграничния проект.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: