В ДФСГ „Интелект” повишават компетенциите си по проект „Електронна търговия – успешни европейски практики“

27.11.2013 9:15

27.11.intelekt

От началото на учебна 2013-2014 г. в ДФСГ „Интелект“ започна реализацията на Проект „Електронна търговия – успешни европейски практики“, секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Той е насочен към повишаване професионалните компетенции на младежи, преминаващи първоначално професионално обучение по специалностите „Електронна търговия“ и „Икономическа информатика“ – ученици от 9, 10 и 11. Проектът има за цел да подкрепи обучението и надгради знанията и уменията на ползвателите в област, която те са избрали за своето професионално развитие, като им даде възможност да се докоснат до една добре развита система за интернет бизнес и видят реализирани успешни модели на електронна търговия в една от водещите страни в Централна Европа – Чехия.
С реализирането на проекта, ДФСГ „Интелект“ ще повиши качеството на професионалното образование за своите ученици, а в резултат на осъщественото партньорство с приемащата организация, ще разшири опита си в различни аспекти на трансграничното сътрудничество. Проектът ще се реализира в рамките на една календарна година от плевенското училище като инициираща организация, в партньорство с ALVIT – innovationandeducationLtd, като посредническа организация. В рамките на проекта ще се осъществи триседмична практика от 30 ползватели във водещи чешки и международни фирми в областта на ел.търговия и информационните технологии в Острава, Чехия през периода от 14 април до 4 май 2014 г.
До момента е извършен подбор на ползватели по проекта по предварително обявени критерии. Най-важната част от подбора бяха тестове по английски език – ниво В1 и информационни технологии . Явиха се 50 ученици от 9, 10 и 11 клас и първите 33 от тях, постигнали най-високи резултати вече се включиха в предварителната езикова, педагогическа, професионална и културна подготовка. Всяка събота от началото на ноември до началото на април 2014 г. групата ползватели ще имат занятия, за да усъвършенстват владеенето на английски език, да получат нови знания в областта на електронната търговия и програмите за създаване на on-line магазин и атрактивни рекламни банери и графични изображения, ще се запознаят с интересни факти от историята, националните традиции и обичаи на Чехия и по-конкретно на Моравско-слезкия край, където се намира Острава – града, в който ще бъде реализирана триседмична трансгранична практика.
На 30 ноември и 1 декември предстои изнесено обучение в Трявна, където ще се проведе двудневна мотивационна подготовка на групата. Целта на обучението е да се опознаят характерите и интересите на участниците в проекта, те да се научат на взаимопомощ и работа в екип, да споделят мнения и не на последно място да намират удоволствие и удовлетворение от изпълнените заедно задачи и нови проекти.
Екипът на проекта е от преподаватели от ДФСГ „Интелект“: Ани Андреева – ръководител, преподавател по информатика, ИТ и уеб дизайн; Елка Рашева – преподавател по английски език; Теодор Петков – преподавател по професионална подготовка и Денка Недялкова – контактно лице по проекта и преподавател по професионална подготовка.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: