Още 10 ученици от ДФСГ „Интелект” ще карат практика в компании от Албиона

26.11.2013 8:31

26.11.intelekt111

ДФСГ “Интелект“ за първи път има шанс за продължение по европейски проект по секторна програма „Леонардо да Винчи“. Поради високата оценка, която получи от ЦРЧР, на училището бе предоставена възможност още 10 ученици да осъществят трансгранична практика в английски компании през февруари догодина.
Със старта на новата 2013/2014 учебна година стартира и продължението на проект „Електронно митническо обслужване-европейския опит и практика“. Допълнителната трансгранична практика ще е една уникална възможност за още десет младите хора от ДФСГ „Интелект“ да са докоснат до една от най-силно развитите митнически системи в Европа. Тези десет ползватели бяха избрани от една немалка съвкупност, включваща следните специалности: „Митническа и данъчна администрация“, „Икономическа информатика“ и „Банково дело“.
С подготовката за участие и чрез участието в допълнителната трансгранична практика екипът по проекта очаква ползвателите да повишат своите езикови компетенции и да обогатят знанията си за култура, бит и традиции в двете страни, да се развият професионално и лично, което биха пренесли в бъдещата си практика с цел развитие на пригодността им за заетост и участие в европейския пазар на труда. Освен това, допълнителният брой мобилности ще повиши качеството и атрактивността на професионалното образование и ще насърчи мотивацията на младите хора и изучаването на чужди езици.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: