Колко работят в Общинския инспекторат, и какво са свършили, пита съветник Спартански?

23.11.2013 12:42

spartanski

Г-н Кмете, преди време лично Вие, както и общински съветници, членове на партия ГЕРБ, заявихте недоволството си от организацията и ефективността на работата на Общинския инспекторат на Община Плевен, визирайки голямата му численост, както и липсата на постъпления от наложени и събрани глоби във връзка с извършвани от инспекторите проверки по изпълнението на наредбите на Общински съвет-Плевен. На осн.чл.70,ал.1 На осн.чл.70,ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015г. отправям към Вас следното питане:

kola1
Какъв е понастоящем броят на инспекторите в Общинския инспекторат ? Какво е количеството на съставените актове, респективно на наказателните постановления, въз основа на съставени актове от инспекторите за периода 01.01.2013г.-15.11.2013г.? Каква е общата сума, постъпила по бюджета на Община Плевен от събрани глоби по наказателни постановления за същия период?
Плевен за Плевен ще се присъедини към това питане, сигнализиран няколко пъти от граждани, какво се случи след проверката на заведението „Хитър Петър”, промоцирана от новия шеф на инспектората преди време на заседание на комисия в общината? Как бе отговорено за евентуалните резултати от акцията на гражданите, живеещи в близост до обекта?
Снимка – архив Плевен за Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: