Изобретателност и умения демонстрираха ученици от СОУ „Пейо Яворов”

20.11.2013 18:19

На 19 ноември в СОУ ”Пейо Яворов” – Плевен се проведе Иновационен лагер. Състезанието е част от инициативите, посветени на Световната седмица по предприемачество, домакин на която за България е американската фондация- Джуниър Ачийвмънт България.

javorov1
Иновационният лагер е образователен подход, който развива предприемаческите нагласи на младите хора, мотивирайки ги да бъдат изобретателни и да поемат рискове, развива техните умения за работа в екип, вземане на решения под напрежение и в скъсени срокове, презентационни умения, бизнес планиране и разработка на продукти.
32-ма ученици от 8 до 12 клас в рамките на 6 часа решаваха бизнес казус, зададен от фондацията –домакин. Младите предприемачи , разпределени в седем отбора бяха подпомагани в своите проектни решения от бизнес консултантите- Камелия Горненска от дирекция ”Европроекти” община Плевен, д-р Елза Пачева от отдел “Здравеопазване и социални дейности” община Плевен, Анелия Иванова –преподавател по ИТ в училището и дванадесетокластничката Петя Тодорова –участвала в предходни състезания и завоювала призови места на национално ниво.
Всеки отбор предложи собствено иновативно решение на зададения казус, което представи в триминутна презентация и отговори на въпроси, зададени от журито. След заседание журито в състав – Мариана Грънчарова, директор на училището, Снежана Георгиева, ст. експерт ОСО РИО Плевен, Теменужка Илиева, ст. учител в училището и Румяна Блажева, управител „Феникс ВА 2013” ООД определиха най-добрите решение.

javorov2
Трето място в класирането завоюваха учениците от отбор Snowplex BG, които предложиха създаване и поддържане на тренировъчни бази и рехабилитационни центрове за наши и чуждестранни спортисти, използвайки естествени природни условия на нашата страна, добрите традиции и опита на професионалистите в тази област.
Второто място си поделят два отбора – “Българи без граници”, които предложиха разработване на он-лайн платформа за популяризиране на българския фолклор и националната българска кухня и отбор „Culture riches”, които предложиха иновативни идеи за привличане на чуждестранни туристи у нас.
Първото място грабнаха учениците от отбор „Historical Informatics” за тяхната идея с помощта на наши добри ИТ-специалисти да създадат поредица от образователни игри на тема „Българска история”, които да повишат равнището на знания на всеки българин, както и привличане интереса на чужденци към нашата история. Гост на събитието бе г-жа Йонита Иванова, началник отдел” Образование и култура”, община Плевен, преподаватели и ученици от училището.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: