Първа копка на водния проект правят в Червен бряг

16.11.2013 17:18

Drop of water

Първа копка на проекта „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг” по ОП „Околна среда 2007-2013” ще бъде направена във вторник, информират от пресцентъра на Общината. Церемонията по обявяване старта на строителните работи ще се състои на строителната площадка на обекта, която се намира в пресечната зона на улиците „Каблешков”, „Яне Сандански” и „Волов” (на изхода на града в посока Луковит).
Договорът е на стойност 24 213 390 лева и се финансира в рамките на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Той включва изграждане и оборудване на пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане на канализацията на града, както и частичен ремонт на водопроводната мрежа.
Целта на Общината е по този начин да се реши един дългогодишен проблем във ВиК сектора на Червен бряг като се изгради устойчива система за отвеждане на отпадъчните води на града, да се повиши качеството на съществуващите ВиК услуги и същевременно с това да се намали отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в р. Искър.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: