Евро-средствата по “Околна среда” са пред спиране. Какво ще стане с най-мащабния проект на Общината?

11.11.2013 13:28

По вина на бившите управляващи от ГЕРБ България е сериозно застрашена от наказателна процедура относно реализацията на Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС). Това съобщи заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова в началото на дискусия с представители на Националното сдружение на общините, във връзка с предстоящия програмен период 2014-2020 г. Това информират от Пресцентър на правителството.

zina
Плевен за Плевен припомня, че по тази Програма е и най-мащабният за Община Плевен проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, чиято стойност постоянно се менеше, но стана ясно, че е за не по-малко от 150 млн и не повече от 200 млн лева. Днес щяхме да попитаве тъкмо за това кмета на Плевен на „редовния” му брифинг за журналисти. Но такъв нямаше, а причините за това официално така и не разбрахме какви са.

kmet1
Вицепремиерът разкри, че одит на Европейската сметна палата, проведен у нас в края на 2011 г., е констатирал груби нарушения при провеждането на обществените поръчки. Обект на одит са били договори и плащания с основни бенефициенти – общини, извършвани в периода на управлението на кабинета на ГЕРБ. “Констатациите са за смесване на критериите за избор на изпълнители с критериите за възлагане на договорите за обществени поръчки, т. е. за субективност при разработването на тръжните документации. Това е позволявало обществените поръчки да бъдат спечелени от определени изпълнители”, изтъкна Златанова и изрази недоумението си от факта, че въпреки многократните сигнали от Европейската комисия към бившите управляващи, от страна на изпълнителната власт по това време нищо не е било предприето за промяна на модела.
Зинаида Златанова представи и кратка хронология по казуса: Одитът на Европейската сметна палата е извършен в периода 26 септември – 6 октомври 2011 г. Шест месеца по-късно (6 март 2012 г.) критичните бележки са били изпратени на българската страна, която не е предприела нужните действия, които да убедят Kомисията, че препоръките й ще бъдат взети под внимание. На 9 октомври 2012 г. на българските власти е изпратен заключителният доклад на Европейската сметна палата. На 9 ноември 2012 г. Европейската комисия изпраща писмо с изискване за предприемане на последващи действия по заключенията на Европейската сметна палата и в частност – налагане на необходимите финансови корекции, които варират от 10% до 100% по съответните проекти.
Заместник министър-председателят бе категоричен, че бившите управляващи не са направили необходимото, за да предотвратят нарушенията, като по този начин те са толерирали нарушенията на интересите на Европейския съюз. Златанова припомни, че най-засегнати от евентуалната наказателна процедура ще са местните власти, които са основните бенефициенти по Оперативна програма “Околна среда”. “Много съжалявам, че управляващите от ГЕРБ не са ви информирали през 2012 г., когато опасността от санкции вече е била налице”, обърна се към кметовете Златанова. Тя бе категорична, че отговорните министри от кабинета на ГЕРБ не са предоставили “адекватни предварителни инструкции как да се прилагат правилата за обществени поръчки, които да покриват критериите на ЕК”. Златанова бе категорична, че в началото на тази година ГЕРБ са крили надвисналия проблем със спирането на европейските средства по ОПОС с чисто предизборна цел. Вицепремиерът отбеляза, че информацията за нередностите е била крита от нея и от ресорния министър на околната среда и водите, след встъпването в длъжност на настоящото правителство.
Зинаида Златанова съобщи, че била уведомена за проблема с писмо от Европейската комисия, изпратено в края на месец октомври тази година, в което се посочва, че “страната ни не е осигурила съответствие със задължение по Регламент 1083/2006”. Полученото писмо е начало на процедура, която може да доведе до решение на Европейската комисия за налагане на финансови корекции по проекти, финансирани в настоящия период по Оперативна програма „Околна среда“. Нещо повече – съгласно чл. 99, параграф 1 от Регламент 1083/2006 Европейската комисия не само може да наложи финансови корекции, но може да реши да анулира изцяло или частично европейското финансиране за цялата Оперативна програма „Околна среда“.
Вицепремиерът съобщи, че след получаването на информацията за очакваната санкция, незабавно е разпоредила отговорните от българска страна органи да предприемат действия по уведомяване на Европейската комисия за промяна на практика и прилагане на одитен подход съгласно изискванията на Брюксел. На управляващите органи на оперативните програми ще бъдат изпратени указания за стриктно спазване на процедурите и налагане на финансови корекции на бенефициентите в размер, съответстващ на изискванията на Европейската комисия. Зинаида Златанова каза още, че очаква министрите на финансите и на околната среда и водите да разпоредят извършването на пълни проверки в техните ведомства, за да се установят всички обстоятелства, довели до настоящата ситуация. Вицепремиерът посочи, че ако се установи, че е налице разминаване на одитните доклади от българска страна и тези на ЕК в размер на над 10 000 евро по проект, то ще бъде сезирана и Eвропейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Зинаида Златанова съобщи още, че предстои сезиране и на прокуратурата за всички констатирани нередности, извършвани в последните 3-4 години със средствата на Европейския съюз.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: