Полеви лагерни обучения провеждат военните в Белене

10.11.2013 17:20

10.11.suhopatni1

На 4 ноември започнаха полевите лагерни обучения с личния състав от инженерни формирования на 55-и инженерен полк в изпълнение на Плана за подготовката през учебната 2013 г., информираха от пресцентъра на Сухопътни войски. От 4 до 6 ноември преминаха полевите лагерни обучения на инженерната рота за бойна поддръжка и понтонно-мостовата инженерна рота на в.ф. 54470 – Белене от състава на полка. В хода на тридневното полево обучение, което се проведе на полигон ОПМ, на р. Дунав и в различни местности около Белене, военнослужещите от инженерната рота за бойна поддръжка отработиха задачи по устройване на противотанкови минни полета ръчно и по механизиран способ, устройване на проходи в дистанционно устроени минни полета и подготовка на участък от път за разрушаване, които благодарение на добрата подготовка на военнослужещите бяха изпълнени успешно и професионално. Военнослужещите от понтонно-мостовата инженерна рота изпълниха задачи по устройване, оборудване и поддържане на паромни и мостови преправи.

10.11.suhopatni2
На 7 ноември започнаха и ротните тактико-специални учения на двете инженерни роти на тема „Действие на ротата при инженерно осигуряване на МБр в отбраната”. По време на ученията личният състав бе поставен в различни ситуации, изискващи бърза реакция и вземане на навременни и адекватни решения.
От 11 до 15 ноември предстоят полевите лагерни обучения и ротните тактико-специални учения на другите две роти от военно формирование 54470. Основните задачи, които ще трябва да изпълнят военнослужещите от ротата за унищожаване на невзривени бойни припаси са откриване и обезвреждане на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси, а на инженерната мостова рота за обща поддръжка – устройване и оборудване на механизирани мостове и нисководен дървен мост.

10.11.suhopatni3

#тагове:

НАЙ-НОВИ: