На вниманието на учениците в Плевен: участвайте в конкурса за живот без тютюн!

27.10.2013 13:19

През учебната 2013/2014 г., за шеста поредна година ученици от 1 до 12-ти клас отново ще могат да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 6”. Конкурсът се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта.
Националният конкурс започва от началото на учебната година и продължава до 14 април 2013 г. По традиция участниците са разделени в три възрастови категории – 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас.

konkurs
Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (23 октомври – 15 ноември 2013 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в следните области – превенция на тютюнопушене, отказване от тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопушене. Всеки участник може да представи проекти както в една от изброените области, така и във всички от тях.
През втората фаза на конкурса, 20 ноември 2013 – 30 април 2014 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане. Жури с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2014 г. Официалното награждаване на победителите ще се проведе на 31 май 2014 г. – Световния ден без тютюн.
Пълната информация за регламента на конкурса – изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите може да намерите на следния интернет адрес: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=426&categoryid=5136&home=true
Снимка – интернет

#тагове:

НАЙ-НОВИ: