Информационна среща в Крушовица проведе ОИЦ

25.10.2013 10:21

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Информационна среща за представяне на предстоящия програмен период 2014-2020 г. проведе вчера в село Крушовица Областният информационен център. На събитието присъстваха представители на местната власт, читалищни активисти, земеделски производители, представители на малкия бизнес и граждани. Експертите от ОИЦ – Плевен представиха пред гостите основните параметри на предстоящия програмен период. Интерес предизвика наскоро отворената процедура по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Директорът Дирекция “Социално-хуманитарни дейности“ в Община Долни Дъбник, Шибил Манолов, сподели намерението на фирми от общината да участват в актуалната процедура с проектни предложения. Също така, от името на бенефициенти той изрази надежда, че Управляващите органи на Оперативните програми ще вземат под внимание техните предложения относно намаляване на административната тежест при кандидатстване и отчитане на проекти, както и възможността за електронно кандидатстване, които те са посочили по време на кампанията “Научени уроци“. В заключение, той подчерта още веднъж важността на помощта от ЕС и представи най-успешните проекти на общината през изтичащия програмен период.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: